หลักสูตร 7 skills คือ หลักสูตรเพื่อ เน้นสอนโดยใช้ระบบ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจใน ภาษาอังกฤษทุกทักษะ และเพื่อช่วยในการสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS  ระบบทั้ง 7 ทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. Grammar ไวยากรณ์ (40 ชั่วโมง)

2. Reading การอ่าน (40 ชั่วโมง)

3. Vocabulary การใช้ศัพท์ (20 ชั่วโมง)

4. Expression Idioms สำนวนต่างๆ (20 ชั่วโมง)

5. Speaking (สัมภาษณ์) การพูด (20 ชั่วโมง)

6. Listening การฟัง (20 ชั่วโมง)

7. Writing การเขียน (20 ชั่วโมง)

 

หลักสูตรนี้ รับรองผล TOEIC 600 คะแนน

- สามารถเรียน ซ้ำได้อีก 1 ครั้ง

- ได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตร

- รวมกลุ่มมาเรียน ได้รับส่วนลดพิเศษ 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก 

         

1. Grammar : โครงสร้างทางภาษา (Grammatical Structure) 20% 

                   : ฝึกคิดวิเคราะห์แนวข้อสอบ (Grammar Quizzes) 80% 

                   : ข้อสอบ จับเวลา และ ไม่จับเวลา

                   : เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย

2. Reading   : เข้าใจหลักการอ่าน แบบวิเคราะห์ทำให้ไวโดยไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่อง มุ่งเน้น เพื่อทำคะแนนให้สูงในเวลาที่จำกัดจากบทความที่หลากหลาย ตามเเนวข้อสอบ TOEIC และ /หรือ TOEFL / ILETS  เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย

3. Vocabulary : มุ่งเน้นการวิเคราะห์คำศัพท์ ให้จำง่ายและได้คำศัพท์ต่อยอดเพิ่มได้เร็ว (ไม่เน้นการจำ) ทำเเบบฝึกหัดคำศัพท์ โดยการวิเคราะห์จากบริบท ไม่ใช่การอ่านทั้งเรื่องมุ่งเน้นคำศัพท์ที่ต้องใช้ในสานการเรียนในมหาวิทยาลัย ธุรกิจ การบริการในสายงานต่างๆ  เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย   

4. Idiom : เรียนรู้สำนวนภาษาพูดของชาวอเมริกัน และอังกฤษพร้อมทำเเบบฝึกหัดทุกบทเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / เตรียมสอบ การฟัง-การพูดของข้อสอบ TOEEL และ IELTS : เรียนกับ อาจารย์ชาวไทย หรือ อาจาย์เจ้าของภาษา

5. Speaking : การเรียนการพูดที่เป็นแนววิชาการมากกว่าการพูด เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการจัดระบบการพูด (Organizing) เพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับการสอบสัมภาษณ์เรียนต่อ ทั้งใน - ต่างประเทศ, สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS (ข้อสอบการพูด) โดยการเรียนจากอาจารย์เจ้าของภาษาเท่านั้น

6. Listening : การเรียนเน้นการฟังสดจากครูเจ้าของภาษาเท่านั้น เนื้อหาเป็นเชิงวิชาการมากกว่าการพูด เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จัดระบบการฟัง (Organizing) เพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับการสอบเข้า ทั้งใน - ต่างประเทศ, สอบ TOEIC, TOEFL, IELTS (ข้อสอบการฟัง)

7. Writing : ปูพื้นฐานโครงสร้างทางไวยากรณ์อย่างย่อ 5% ,ฝึกเขียนจากประโยค ให้เป็น และจากย่อหน้า ให้เป็นเรียงความ (อย่างง่าย) แต่เป็นคำศัพท์ภาษาเขียน 95% เพื่อปูพื้นฐานในการสอบ TOEIC,TOEFL,IELTS (ข้อสอบการเขียน)

 ** ทางโรงเรียนฯ มีการวัดผลการเรียน ด้วยการทดสอบจากอาจารย์ผู้สอน ทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องทดสอบระดับภาษา ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้  ( ทดสอบระดับภาษา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย )

โทรสอบถามรายละเอียด ตารางเรียน ได้ที่  เบอร์ : 081-9601159