22 ถนนสิริมังคลาจารย์ ซอย 9 ต. สุเทพอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50200

22 ถนนศิริมังคลาจารย์ซ. 9 ต. สุเทพอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50200

053895202, 053210495
0931355322, 0817074780 0819506659, 0819601159  

Line ID: cece2000s 

เราพูดคุย: CecE20CNX, Prasert081604 

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.