เทคนิคการสอนของ CEC โดยเน้นให้ ผู้เรียน สามารถมีระบบความคิด ในการใช้ภาษาได้อย่างชาญฉลาด ไม่เน้นการท่องจำ โดยทาง CEC ได้คิดค้นระบบมาใช้ในการสอน 5 ระบบ

1. Mind Map คือการช่วยให้ผู้เรียน กระจายข้อมูล การใช้หลักภาษาและคำศัพท์อังกฤษ และคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว

2. Mind Organization คือการนำเอา การกระจายข้อมูลของ mind map เข้ามาเรียบเรียงเพื่อจัดระเบียบการใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว

3. Execution System คือการนำเอา Mind Map และMind Organization มาจัดระเบียบเพื่อให้เหมาะสมกับ นักเรียนไทย ในการนำเอาภาษาอังกฤษมาใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

4. Mind Map Reminder คือเทคนิคเตือนความจำ 

5. Application/ Practice คือ การนำความรู้ มาคิดวิเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  : 081-9601159